O nás

Firma Konzult-Transport s.r.o. vznikla v lednu roku 2016
v Jindřichově Hradci. Od firemního názvu se odvozují její dvě
hlavní činnosti, kterými se firma zabývá. První činností jsou služby
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární
ochrana,kterým se osobně od roku 2015 věnuje Radka
Neshybová, majitelka firmy.

Společně k těmto poradenským činnostem může poskytnout i službu
bezpečnostního poradce při přepravě nebezpečného zboží v režimu ADR.

Působnost těchto služeb je celorepubliková.

Konzult Transport s.r.o.

Druhá činnost

firmy je pod záštitou druhého majitele Jaroslava Neshyby, který se osobně od
roku 2004 pohybuje v kamionové dopravě a od roku 2013 tuto činnost sám provozuje.

I když jsou oba obory podnikání diametrálně odlišné, dokážou se vzájemně obohatit o své zkušenosti a zároveň mají stejný cíl, poskytnou svým zákazníkům spolehlivost, důslednost a v neposlední řadě i spokojenost.

Naše činnosti

KONZULTACE

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany poskytujeme výrobním podnikům, drobným podnikatelům, zdravotnicví, sociálním službám, ale i občanům

Transport

TRANSPORT

Mezinárodní kamionová doprava  mezi státy EU a především ve státech Rakouska, Německa, Dánska a Holandska.