Konzult

Možnost jednorázové nebo dlouhodobé smluvní spolupráce s působností po celé ČR v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Služby poskytujeme výrobním podnikům, drobným podnikatelům , zdravotnicví, sociálním službám, ale i občanům.

Zavedení systému BOZP a PO

Stanovení podmínek a systému řízení.

Zhodnocení a aktualizace dosavadní dokumentace BOZP a PO dle platné aktuální legislativy.

 • Stanovení rizik na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele.

 • Školení BOZP a PO pro zaměstnance a vedoucích zaměstnance příp. ostatních osob.

 • Zpracování formulářů a zavedení evidence (pro osobní ochranné pracovní pomůcky a hygienické, čistící a desinfekční prostředky, pracovní úrazy a drobná poranění, kontrolní činnost na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele atd.)

 • Pomoc při auditech pojišťoven.

 • Kompletní zajišťování činnosti – vykonávání funkce technika BOZP a PO

ADR

Nabízíme službu bezpečnostního poradce ADR (výjma třídy 1 a 7), který by měl být ustanoven v každém podniku, který je odesilatelem, přepravcem, ale i příjemcem nebezpečných věci.

BEZPLATNÉ POSOUZENÍ Nevíte, jestli má Vaše společnost povinnost ustanovit bezpečnostního poradce? Provedeme bezplatné posouzení Vaší společnosti, zda se na Vás vztahuje povinnost ustanovení bezpečnostního poradce ADR. Působnost po celé ČR.

Komplexní služby bezpečnostního poradce ADR

 • Vstupní audit společnosti

 • Firemní směrnice ADR

 • Průvodní doklady

 • Kontrolní činnost

 • Výroční zpráva

 • Školení osob

 • Bezpečnostní plán