Začátkem dubna se ve spolupraci s firmou Brütech s.r.o. uskutečnily dvě realizace montáží termokamer , které jsme vylepšili v rámci systému BOZP o vizuální a akustický přenos poplachu na mobil či Email .Toto vylepšení bylo z pohledu bezpečnosti práce přínosem už v prvních dnech, kdy se mohly detekovat první ,,záchyty“ zaměstnanců.Z mého pohledu bezpečnostního technika, jsme mohli rychleji detekovat zaměstnance a zvolit příslušná opatření a eliminovat rizika.
Montážní firmě Brütech s.r.o. se podařily technicky vyladit i další detaily a to měření řidičů, dovážejících zboží do firem a nastavili správná opatření, aby hodnoty nebyly zkreslovány.