Login

Konzult

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Poradenství v oblasti BOZP

- Stanovení rizik na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele
- Zpracování dokumentace v rozsahu stanoveném právními a technickými předpisy
- Školení o BOZP zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob
- Stanovení podmínek a systému řízení
- Zpracování návodů, metodických pokynů a podkladů pro činnost
- Zpracování formulářů a zavedení evidence (pro osobní ochranné pracovní pomůcky a hygienické, čistící a desinfekční prostředky, pracovní úrazy a drobná poranění, kontrolní činnost na pracovištích a zařízeních zaměstnavatele atd.)
- Pomoc při zajišťování povinností v oblasti BOZP
- Kompletní zajišťování činnosti – vykonávání funkce technika BOZP pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby
- Poradenská činnost

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při porušování pravidel BOZP dochází k různým nehodám a zraněním zaměstnanců. České zákony nařizují všem větším společnostem, drobným podnikatelům, i osobám podnikajícím jako OSVČ dodržovat souhrnná pravidla BOZP, jež mají zajistit všem zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kromě dodržování BOZP pravidel zaměstnanci během pracovní doby, je třeba mít v pořádku dokumentaci BOZP. V České republice pravidla BOZP střeží státní kontrolní orgány, provádějící přísné namátkové kontroly. Nedodržení pravidel BOZP a chybné vedení dokumentace je trestáno pokutami.

V rámci Evropské unie se musíme řídit mnoha zákony, jež platí pro všechny členské státy. Pravidel je mnoho a stále se měnící legislativa klade vysoké nároky na osoby, jež se živí vlastním podnikáním. Naše firma sleduje všechny změny týkající se bezpečnosti zaměstnanců
BOZP. Firmám a živnostníkům poskytujeme BOZP poradenství a BOZP školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a ostatních osob. Podnikajícím fyzickým osobám a subjektům zajišťujeme vykonávání funkce technika BOZP, stanovujeme pracovní rizika na daném pracovišti, zpracováváme dokumentaci BOZP v souladu s právními a technickými předpisy. Školení a poradenství BOZP provádíme především na území jihočeského kraje.

Osvědčení poradce

OSVĚDČENÍ o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

Poradenství v oblasti ADR

Nabízíme službu bezpečnostního poradce ADR (výjma třídy 1 a 7), který by měl být ustanoven v každém podniku, který je odesilatelem, přepravcem, ale i příjemcem nebezpečných věci.

...
Více informací

Bezpečnostní poradce ADR

Veškeré firmy, zabývající se ADR přepravou nebezpečných věcí ohrožujících přírodu, zdraví či život lidí, balením nebezpečných věcí, nakládkou a vykládkou, plněním či stáčením nebezpečných látek, ...
Více informací
HOME

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign