Home - autodoprava, přeprava odpadů, BOZP, ADR, poradenství

Autodoprava, přeprava ADR a odpadů


Firma Autodoprava Jaroslav Neshyba byla založená na podnikající fyzickou osobu v roce 2013.V roce 2014 se z dodávkové přepravy činnost přeorientovala na přepravu kamionovou.Začátek roku 2016 přinesl změnu v podobě změny formy podnikání na podnikání pod firemní hlavičkou Konzult-Transport s.r.o., která rozšířila svojí činnost i na poradenskou a to  nejen v oblasti dopravy.

V oblasti přepravy se zabýváme:
-mezinárodní přepravou kusových zásilek
-přepravou nadrozměrných nákladů
-přepravou nebezpečných věcí na silnici v režimu ADR (kromě třídy 1 a 7)

Disponujeme povolením:
- pro přepravu nadrozměrných nákladů po Německu, Rakousku a České Republice.
- máme povolení na přepravu odpadů po území Německa a Holandska.

Zabýváme se vyřízením povolení NIWO pro přepravu odpadů po území Holandska.
Zajistíme Vám povolení pro přepravu odpadů po Německu.


Pro bližší informace o cenách nás kontaktujte.


Poradenství v oblasti ADR

Nabízíme službu bezpečnostního poradce ADR (výjma třídy 1 a 7), který by měl být ustanoven v každém podniku, který je odesilatelem, přepravcem, ale i příjemcem nebezpečných věci.

BEZPLATNÉ POSOUZENÍ  Nevíte, jestli má Vaše společnost povinnost ustanovit ...
Více informací

Mezinárodní kamionová doprava a spedice Konzult-Transport

Přepravní společnost Konzult-Transport se dále zabývá mezinárodní kamionovou dopravou. Naše kamionová doprava pokrývá některé lokality České republiky, zejména Jihočeský kraj.

Kamionovou dopravu však zajišťujeme především na území sousedních států – Rakouska a Německa. Zabýváme se také mezinárodní kamionovou dopravou na území celé Evropy. Naše kamionová doprava přepravuje kusové zásilky malých i větších rozměrů. Specializujeme se také na kamionovou přepravu nadrozměrných břemen.

Během přepravy nákladu neseme za přepravovaný náklad plnou odpovědnost. Kamionová doprava se řídí mezinárodní úmluvou CMR. Jsme pojištěni pro případ poškození, odcizení či zničení přepravovaného nákladu. Přepravované zboží je pojištěno do výše 7 mil. Kč. Dbáme, aby řidiči kamionové dopravy jezdili vždy podle stanovených předpisů a váš náklad dorazil do cíle ve stanovenou dobu. Potřebujete zajistit jednorázovou přepravu vašeho zboží? Hledáte spolehlivého dopravce k dlouhodobější spolupráci? Obraťte se na nás s poptávkou přepravních služeb.
Jméno:
Heslo:
BOZP
ADR
Transport
HOME

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign