Transport, přeprava zásilek, rozměrných a nebezpečných nákladů

Povolení pro přepravu odpadů po NL

Autodoprava, přeprava ADR a odpadů


Firma Autodoprava Jaroslav Neshyba byla založená na podnikající fyzickou osobu v roce 2013.V roce 2014 se z dodávkové přepravy činnost přeorientovala na přepravu kamionovou.Začátek roku 2016 přinesl změnu v podobě změny formy podnikání na podnikání pod firemní hlavičkou Konzult-Transport s.r.o., která rozšířila svojí činnost i na poradenskou a to  nejen v oblasti dopravy.

V oblasti přepravy se zabýváme:
-mezinárodní přepravou kusových zásilek
-přepravou nadrozměrných nákladů
-přepravou nebezpečných věcí na silnici v režimu ADR (kromě třídy 1 a 7)

Disponujeme povolením:
- pro přepravu nadrozměrných nákladů po Německu, Rakousku a České Republice.
- máme povolení na přepravu odpadů po území Německa a Holandska.

Zabýváme se vyřízením povolení NIWO pro přepravu odpadů po území Holandska.
Zajistíme Vám povolení pro přepravu odpadů po Německu.


Pro bližší informace o cenách nás kontaktujte.


Přeprava nadrozměrných nákladů, povolení pro nadrozměrné náklady Německo, Rakousko, ČR

Přeprava nadrozměrných nákladů se v ČR provádí dle par. 25 zákona č. 13/2017 Sb. o pozemních komunikacích. Pro území každého státu, je třeba mít vyřízeno platné povolení. Zajišťujeme veškeré potřebné dokumenty a povolení úřadů k trasportu, který provádíme.

Dopravní policie nadměrné a nadrozměrné náklady kontroluje, a to i při jízdě v noci, proto doporučujeme nás kontaktovat a zajistit si tak, že vše v rámci přepravy vašeho nadrozměrného nákladu bude v pořádku.

Vyřízení povolení pro nadrozměrné náklady na území Německa, Rakouska a v ČR. Mezinárodní a vnitrostátní přeprava nadrozměrných nákladů dle platných vyhlášek.

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav stanovuje vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.


Přeprava odpadů v režimu ADR po území NL, DE, vyřízení povolení pro přepravu odpadů

Účastní-li se právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání na přepravě odpadů, jsou povinny ji zabezpečit podle požadavků zvláštních právních předpisů (například zákon č. 111/1994 Sb., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí - ADR, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb.).

Povolení k přepravě potřebujete nejen pro nebezpečný odpad, ale i pokud se jedná o přepravu odpadu bezpečného, nepodléhajícího ADR dohodě (např. sběrné suroviny).

Zabýváme se přepravou nebezpečných věcí na silnici v režimu ADR (kromě tř. 1 a 7), poradenství, vyřízení povolení pro přepravu odpadů, povolení  NIWO po území NL, DE.

Máme povolení pro přepravu odpadů po území Německa a Holandska.  Neváhejte nás kontaktovat.
Login
HOME

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign